Marathi Ukhane

Marathi Ukhane

सुंदर सुंदर हरिणाचे इवले इवले पाय ,
आमचे हे अजून कसे नाही आले .
गटारात पडले कि काय

Comments

comments