Category: marathi short stories

मराठी गोष्टी | कथा | Marathi Katha | Marathi Goshti | Marathi Goshtin Cha Khajina | Bodhpar Marathi Goshti | लग्नातली देणी-घेणी |

मराठी गोष्टी | कथा | Marathi Katha | Marathi Goshti | Marathi Goshtin Cha Khajina | Bodhpar Marathi Goshti | लग्नातली देणी-घेणी |

लग्नातली देणी-घेणी उन्मत्तसिंग नावाचा एक अत्यंत जुलमी राजा होता. त्याच्या छळाला व अत्याचाराला कंटाळून त्याची प्रजा आपआपली गावे सोडून, दुसऱ्या राज्यात जाऊ लागली. त्याचा प्रधान चतूर व प्रामाणिक होता, पण राजाला काही सांगू जाणं, म्हणजे स्वत:चं मरण स्वत:च ओढवून घेण्यासारखं होतं. त्यामुळे राजाला ताळ्यावर कसं आणावं, हा त्याच्यापुढे प्रश्न पडला.एकदा तो प्रधान शिकारीसाठी रानात बराच …

Read More मराठी गोष्टी | कथा | Marathi Katha | Marathi Goshti | Marathi Goshtin Cha Khajina | Bodhpar Marathi Goshti | लग्नातली देणी-घेणी |

एक भाव स्पर्शी-Martahi Katha | Marathi kahani

एक भाव स्पर्शी-Martahi Katha | Marathi kahani

एक भाव स्पर्शी-Marathi katha | Marathi hrudayasparshi kahani | Marathi short katha | Marathi bodhpar goshti | Marathi goshti |  लग्नाच्या पहिल्या दिवशी नवरा बायकोने पक्के ठरवून टाकले की कोणी ही दरवाजा ठोठावला तरी दार उघडायचे नाहि.सर्वात प्रथम नव-याच्या आई-बाबांनी दार ठोठावले पण त्या दोघात ठरल्या प्रमाणे दार बंद राहिले,काही वेळाने बायकोच्या आई-बाबांनी दार ठोठावले …

Read More एक भाव स्पर्शी-Martahi Katha | Marathi kahani