Marathi Quotes… तुझं माझ्या आयुष्यात असणं…

तुझं माझ्या आयुष्यात असणं..

 

सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुदंर..
तु नक्किच आहेस….
पण……..
त्यापेक्षाही सुदंर
तुझं माझ्या आयुष्यात असणं
आहे……. ♥ 

तुझं माझ्या आयुष्यात असणं

Comments

comments