Marathi Poems | जेव्हा जेव्हा तुझीआठवण येते ..|

Marathi Kavita | Marathi Poems | जेव्हा जेव्हा तुझीआठवण येते …| Marathi quotes | Love Poems | Love Poems In Marathi | Marahi Sad Kavita |

marathi kavita humminglove.com

जेव्हा जेव्हा तुझीआठवण येते …

जेव्हा जेव्हा तुझीआठवण येते …,
मन चांदण्यातन्हावुन निघते …
आशेच्या पावासाळी सरीने …,
डोळ्यातले स्वप्न मग चिंब भिजते …
माझ्या मनातल्या कोऱ्या कॅनव्हास वर…,
तुझं चित्र मग आपोआपच उमटते …
जेव्हा जेव्हा तुझीआठवण येते …,
जणु श्रावणातली पहीली सर बरसते …
तुझ्या आठवणींच्या सरीने …,
कोमेजलेल्या या मनाच्या रोपाला …,
मग नवी पालवी फ़ुटते …
रात्रीच्या गर्द काळोखी आभाळातली …,
शांत चांदणी जणु पुन्हा चमकते …
माझी नजर मग …,
त्या चांदण्यातही तुलाच शोधिते…
कधी कधी तर वाटते की जाऊ दे …,
तु नाही तर तुझी आठवण तरी येते …
कमीत कमी माझं उदास मन थोडंतरी हसते… !!! 

Comments

comments