Category: love conversation

तो आणि ती

तो  आणि ती

Marathi Conversation Of  Couple | Sunder Marathi Conversation तो  आणि ती | Touching conversation | तो :- तू आता पहिल्यासारखी का राहिली नाही ? ती :- कशी असणार ? आता तुझी साथ जी सोबतीला नाही ….. . तो :- आता परत कोणाच्या नजरेत गुंतशील का ? ती :- आता गुंतायला तशी पाणीदार नजर सापडणार नाही… तो …

Read More तो आणि ती