Category: marathi short stories

मराठी गोष्टी | कथा | Marathi Katha | Marathi Goshti | Marathi Goshtin Cha Khajina | Bodhpar Marathi Goshti | लग्नातली देणी-घेणी |

लग्नातली देणी-घेणी उन्मत्तसिंग नावाचा एक अत्यंत जुलमी राजा होता. त्याच्या छळाला व अत्याचाराला कंटाळून त्याची प्रजा आपआपली गावे सोडून, दुसऱ्या राज्यात जाऊ लागली. त्याचा प्रधान चतूर व प्रामाणिक
Read More