Category: marathi shayri

तू जेव्हा म्हणतेस |marathi chitra kavita|marathi poems|marathi kavita तू जेव्हा म्हणतेस |

 तू जेव्हा म्हणतेस तू जेव्हा म्हणतेस ,“तू नेहमीच असा वागतोस मुद्दाममला छळतोस ”,तेव्हा तू मला आवडतेस.. तू जेव्हा म्हणतेस,“मला तुझ्याशी बोलायचे नाही आता ..”आणि लगेच विचारतेस ,“बोलतोस का आता
Read More

Very Sad Love Poem Marathi Dukkhi kavita – Aapla hi kuni asava

Very Sad Love Poem Marathi Dukkhi kavita – Aapla hi kuni asava:  आपलंही कुणी असावं ह्या खांद्यावर डोकं ठेऊन तिला रडावसं वाटावं ज्या स्वप्नांमध्ये माझ्या सगळ्या रात्री जगतात
Read More

Tuzi Aathvan Kavita : इतका का रे आपल्याहून ही , आपला वाट्तोस. .

इतका का रे आपल्याहून ही ,आपला वाट्तोस ..की, श्वासांचे ठोके वाजावेतसा प्रत्येक क्षणाला आठावतोस .. आठवण कधी हसण – कधी रडण , मनातल्या मनात मग़ स्वतःशीच बड -बडण
Read More

Love Poems and Quotes in Marathi….

Marathi Prem Kavita | Love Poems and Quotes in Marathi….  प्रेम करायचे आहे तुझ्या निरागस त्या रूपावर ! मला पाहून मुरडलेल्या त्या नकटया नाकावर !! Marathi Prem Kavita
Read More

Marathi Quotes… तुझं माझ्या आयुष्यात असणं…

तुझं माझ्या आयुष्यात असणं..   सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुदंर..तु नक्किच आहेस….पण……..त्यापेक्षाही सुदंरतुझं माझ्या आयुष्यात असणंआहे……. ♥  तुझं माझ्या आयुष्यात असणं
Read More

Marathi shayri… तिला कळतच नाही….

 तिला कळतच नाही ….. ओठांवर आलेले शब्द ,तसेच सांडून जातात….मी बोलतच नाही ……डोळ्यांत दाटलेले भाव ,तसेच विरून जातात….तिला कळतच नाही …… तिला कळतच नाही
Read More