Category: marathi life poem

जीवन असच जगायच असत.-Marathi life poem | Marathi youth poem | Marathi chitra kavita

जीवन असच जगायच असत. जीवन असच जगायच असत. थोड दु:ख, थोड सुख झेलायच असत, कळी सारख सुंदर फुलात उमलायच असत, जीवन असच जगायच असत. वार्यासंगे भीरभीरायच असत, उन्हासंगे
Read More