Category: marathi kavita friendship

Friendship Marathi Kavita – मैत्री म्हणजे मायेची साठवण

Friendship Marathi Kavita – मैत्री म्हणजे मायेची साठवण मैत्री म्हणजे मायेची साठवण, मनाने मनाला दिलेली प्रेमाची आठवण हा धागा नीट जपायचा असतो, तो कधी विसरायचा नसतो कारण ही नाती
Read More

Marathi Prem Kavita – माझ्याशी आजकाल हे घडते

Marathi Prem Kavita – माझ्याशी आजकाल हे घडते माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे , डोळ्यापुढे माझ्या गा तुझेच चित्र आहे तुझे रूपवर्णन
Read More