Category: love images

आजकाल मी एकटाच राहतो-Marathi sad poem | Marathi virah kavita | Marathi chitra kavita | Love hurting poems | Love images

  आजकाल मी एकटाच राहतो     आजकाल मी एकटाच राहतो एकटा राहण्यात पण एक वेगळीच मजा आहे   सुख नसले खूप तरी आयुष्यातून दुखः तेवढा वजा आहे
Read More

Marathi couple poems | जाणिले मी आज काय तुझ्या मनात होते | Marathi prem kavita | Marathi chitra kavita | Love poems in marathi

जाणिले मी आज काय तुझ्या मनात होते     जाणिले मी आज काय तुझ्या मनात होते,  काय सत्य दडले त्या क्षणांत होते,  उगवला सूर्य रोज याचीच वाट पाही
Read More

तर मग खरच मला प्रेम करता येत नाही-Marathi love poem | Marathi chitra kavita | Marathi couple poems | Marathi prem kavita

तर मग खरच मला प्रेम करता येत नाही…. जिवापाड प्रेम करतो मी तिच्यावर, म्ह् णून मला तिच्याशी तासनतास गप्पा वैगरे मारता येत नाही, आणी ह्या गप्पा मारण्याला जर
Read More

नाते तुझे-माझे ..-Marathi love poem | Marathi couple poem | Love poems with images | Marathi chitra kavita | Love poems in marathi

नाते तुझे-माझे .. स्वप्नी माझ्या येऊन तू फक्त गप्पा मारत बसतेस तर कधी मिठीत येऊन अचानक निरोप घेऊन जातेस गप्प राहा ग आता किती बडबड करतेस … सुख
Read More

गोष्ट एक स्वप्नातली-Marathi love poem | Marathi chitra kavita | Marathi prem kavita | Love poems | Love images

गोष्ट एक स्वप्नातली गोष्ट एक स्वप्नातली स्वप्नातच राहून गेली डोळे होते माझे मिटलेले …आणि रात्र तिने चोरून नेली  मागुन तिच्या अठवणीनी जोप माझी हिसकावून नेली  पुढे पहाटेची वाट
Read More

चांदण्या रात्री-marathi kavita | Marathi best kavita | Love poems in marathi | Marathi poems with images | Marathi chitra kavita

चांदण्या रात्री चांदण्या रात्री स्वप्न बघततुझं माझं एकआकाश तयार झालं…जिवापाड जपणाच्यासावलीचे मेघ तयार झालेमाझं मन भारावलं…तुझ्या बोलण्यातूनजडावलेल्या शब्दातूनमाझं भारावलेपणवाढतच गेलंमी केव्हा मोकळी झालेकळलंच नाही…कळलं तेव्हा तू होतासएक शुष्क
Read More