Category: hit marathi songs

Apsara aali..-marathi song | Natarang movie’s songs lyrics | Hit marathi lyrics | Marathi songs lyrics | Apsara aali marathi song lyrics

  अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन   गीत    –    गुरु ठाकूरसंगीत     –     अजय-अतूलस्वर    –     अजय गोगावले ,  बेला शेंडे ,  अतुल गोगावलेचित्रपट    –    नटरंगशब्दार्थकंचुकी     –    
Read More

Mana ranat gela ga..-marathi song | Jogwa movie songs | Marathi songs lyrics | Hit marathi songs lyrics | Full marathi songs lyrics

  मन रानात गेलं ग     मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं गमन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग बिल्लोरी खिल्लोरी सांज सांज पाहु गझिम्माड वारा होऊ
Read More

Nadichya pallyad…-marathi song | Lyrics of marathi hit songs | Marathi movie songs lyrics | Famous marathi songs lyrics

  नदीच्या पल्याड आईचा     नदीच्या पल्याड आईचा डोंगुरडोंगरमाथ्याला देवीचं मंदिरघालु जागर जागर डोंगर माथ्याला घे लल्लाटी भंडार, दूर लोटून दे अंधारआलो दुरुन, रांगून, डोंगर येंगून, उघड
Read More

जीव दंगला गुंगला-marathi song lyrics | Marathi movie songs lyrics | Marathi hit songs lyrics | Marathi movie songs

जीव दंगला गुंगला जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा, पिरमाची आस तूजीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू पैलतीरा नेशिल, साथ मला देशिल, काळिज माझं तूसुख भरतीला
Read More