Category: hit marathi songs lyrics

Mathurechya bazari-marathi song | Natrang marathi movie’s songs | Marathi songs lyrics | Hit marathi songs lyrics

मथुरेच्या बाजारी दहीदुध लोणी घागर भरुनी नेऊ कशी बाजारीबावरले मी सावरले ग जाऊ कशी चोरुन बाईमथुरेच्या बाजारी … कशी मी जाऊ मथुरेच्या बाजारी ? नटखट भारी किस्‍नमुरारी टपला
Read More

Natarang ubha-marathi song | Natrang marathi movie’s songs | Marathi songs lyrics | Hit marathi songs lyrics

  नटरंग उभा ललकारी     गीत    –    गुरु ठाकूरसंगीत     –     अजय-अतूलस्वर    –     अजय गोगावले ,  अतुल गोगावलेचित्रपट    –    नटरंग     धुमकिट धुमकिट तदानी
Read More