Category: friendship

Marathi Friendship Kavita – ” मैत्री “अशी असावी

Marathi Friendship Kavita – ” मैत्री “अशी असावी ” मैत्री “अशी असावी, भरकटलेल्या पाखराला घराची वाट दाखवणारी, सुकलेल्या फुलांना बहर आणणारी, दुखाच्या वाळवंटात प्रेमाचा पाझर आणणारी, एकटेपणात सहवासाचा दिलासा
Read More

Marathi Friendship Poem – मैत्री

Marathi Friendship Poem – मैत्री मैत्री म्हजे आहे तरी काय काय ते मैत्री दुःखाला साथ देणारी मैत्री कि सुखांमध्ये सोबत असणारी मैत्री आमंत्रण देणारी मैत्री कि आमंत्रण ना देता
Read More

Marathi Friendship Poem – मैत्री तुझी माझी

Marathi Friendship Poem – मैत्री तुझी माझी  बोलताना न थांबणारी तर कधी आठवणीनमध्ये रमणारी कधी आनंद दुणावणारी तर कधी दु:ख कमी करणारी कधी धीर देणारी तर कधी आत्मविश्वास वाढवणारी
Read More